Inisiatif Program Kemahiran dan Peningkatan Kemahiran

 • Dalam usaha memulihkan ekonomi negara yang terjejas akibat penularan wabak pandemik Covid-19, kerajaan telah memperkenalkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau singkatannya PENJANA melalui Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat (PRIHATIN) yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 5 Jun 2020.

  PENJANA memberi fokus kepada 3 teras utama – Memperkasakan Rakyat, Melonjakkan Perniagaan, dan Merangsang Ekonomi . Di bawah teras memperkasakan rakyat - Inisiatif Program Kemahiran dan Peningkatan Kemahiran, Kraftangan Malaysia iaitu agensi di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia akan melaksanakan dua program pembangunan kemahiran iaitu Program Pembangunan Perantisan Kemahiran dan Program Pembangunan Kemahiran Komuniti.
 • Penerangan Program

  Program ini menawarkan kemudahan latihan tenaga kerja mahir yang terdiri daripada belia, penganggur dan individu yang terkesan akibat wabak pandemik Covid-19 bagi menawarkan peluang pekerjaan bersama usahawan kraf terpilih. Program ini membantu usahawan kraf mendapat tenaga kerja mahir dan memastikan perusahaan yang dijalankan dapat diusahakan secara berterusan dan lebih berdaya saing.

  Objektif

  Mewujudkan peluang pekerjaan dalam industri kraf.

  Kumpulan Sasar

  • Graduan Institut Kraf Negara
  • Graduan IPTA/IPTS
  • Belia/Beliawanis
  • Penganggur

  Jenis Latihan

  Program Pembangunan Perantisan Kemahiran merupakan latihan kemahiran teknikal dan keusahawanan tenaga kerja mahir yang dilaksanakan di premis pengeluaran usahawan kraf terpilih mengikut bidang yang telah ditetapkan.

  Kerjasama

  Bagi memastikan pelaksanaan program ini mencapai objektif pelaksanaan dan kumpulan sasar yang ditetapkan, Kraftangan Malaysia menyasarkan penglibatan dan kerjasama pelbagai pihak dalam menjayakan program. Berikut merupakan pihak yang terlibat dalam Program Pembangunan Perantisan Kemahiran :
  • Usahawan kraf
  • Agensi Kerajaan/Swasta
  • IPTA/IPTS
  • Yayasan/NGO/Persatuan

  Kaedah Pelaksanaan

  Program Pembangunan Perantisan Kemahiran dilaksanakan melalui kaedah Place and Train di mana peserta akan ditempatkan bersama usahawan terpilih selama 6 bulan dan diberi latihan kemahiran untuk menjadi tenaga kerja mahir kepada usahawan tersebut.
  Pelaksanaan program ini merupakan platform untuk membantu usahawan kraf mewujudkan tenaga kerja mahir dalam pelbagai bidang kraf sekali gus dapat membantu usahawan kraf sedia ada mempertingkatkan pengeluaran produk kraf.
  Selepas tamat tempoh latihan, peserta akan menjadi pekerja mahir syarikat dan diwajibkan bekerja secara sepenuh masa/sampingan untuk tempoh sekurang – kurangnya 12 bulan.

  Program Pembangunan Perantisan Kemahiran (PPPK) Tekstil

  PPPK Batik Langkawi

  Negeri : Langkawi, Kedah
  Syarikat : Jafiqa Couture
  Bilangan pelatih : 4 Orang
  Tarikh latihan : 1 Oktober 2020 – 31 Mac 2021
  Produk : Batik

  b3f1-dff9-497a-927f-6e301791c
  e7c3c7-8b0b-473f-904e-12d9406752df
  a97a-22e0-406c-b6a5-54655622e
  e0cfd67-ecaf-4914-a301-a262dbc23d
  d-f435-4d90-94f1-5dd184e4713c
  bfbc3585-62dc-4f9f-bf73-badf3b16a45b
  ee8b3f0a-57f3-4801-aa15-eb586c8c9be


  PPPK Tenunan Terengganu

  Negeri : Terengganu
  Syarikat : Manang Songket Sdn Bhd
  Bilangan pelatih : 2 Orang
  Tarikh latihan : 1 Oktober 2020 – 31 Mac 2021
  Produk : Songket

  4369894339747426 6782043054889620329 n
  2690517324523959 4068382379482029324 n
  2690517381190620 7993749664839217479 n
  2690517344523957 5836326332953143214 n
  a
  aa
  aaa
  aaaa


  PPPK Batik Sarawak

  Negeri : Sarawak
  Syarikat : Lamin Dana – Diana Rose
  Bilangan pelatih : 2 Orang
  Tarikh latihan : 1 Oktober 2020 – 31 Mac 2021
  Produk : Batik Linut

  1767048806767226 4588453155743782536 n
  1767048926767214 5774966497956406198 n
  1767048866767220 3892304552987267638 n
  1767048903433883 5739755853583213797 n
  1767048820100558 762155090931724938 n


  PPPK Tenunan Songket Sarawak

  Negeri : Sarawak
  Syarikat : Syarikat Seri Gedong
  Bilangan pelatih : 7 Orang
  Tarikh latihan : 1 Oktober 2020 – 31 Mac 2021
  Produk : Tenunan Songket Sarawak

  3151224034986964 5056314587300051153 n
  2012206725554223 2154748112734781440 n
  2012206582220904 5745150165837152256 n
  2012206965554199 2190249419050319872 n
  2012206622220900 712589869599162368 n
  2012207178887511 6395780601001017344 n
  2012207135554182 538026116468703232 n
  2012206772220885 3189637696934903808 n


  PPPK Tenun Pahang Diraja

  Negeri : Pahang
  Syarikat : Cheminahsayang Sdn Bhd
  Bilangan pelatih : 4 Orang
  Tarikh latihan : 1 Oktober 2020 – 31 Mac 2021
  Produk : Tenun Pahang Diraja

  198869541120048 4168065988954161152 o
  198869521120050 4706227143489617920 n
  198869641120038 4813976620131942400 o
  198869594453376 4620376910520647680 o
  198869671120035 1187462091162779648 o

  Program Pembangunan Perantisan Kemahiran (PPPK) Hasil Rimba

  PPPK Kayu Langkawi

  Negeri : Langkawi, Kedah
  Syarikat : Teras Lagenda Enterprise
  Bilangan pelatih : 2 Orang
  Tarikh latihan : 1 Oktober 2020 – 31 Mac 2021
  Produk : Kayu

  d3982fa-8325-4e9d-8f5b-0319fe0f
  c4dd312e-77fa-4fc1-b07f-37a2a70eadb

  Program Pembangunan Perantisan Kemahiran (PPPK) Hasil Tanah

  PPPK Seramik Langkawi

  Negeri : Langkawi, Kedah
  Syarikat : Ilham Ceramic Studio
  Bilangan pelatih : 1 Orang
  Tarikh latihan : 1 Oktober 2020 – 31 Mac 2021
  Produk : Seramik

  a719f236-4a09-47a0-b361-727d31f3c
  a98c42c9-f1e7-42db-8217-7cbf775af


  PPPK Kristal Langkawi

  Negeri : Langkawi, Kedah
  Syarikat : Faizy Crystal Glass Blowing Sdn Bhd
  Bilangan pelatih : 2 Orang
  Tarikh latihan : 1 Oktober 2020 – 31 Mac 2021
  Produk : Kristal

  c15-b79a-4052-8366-d283c
  b78becc7-6621-4169-969b-935f6fb3753f


  PPPK Seramik Selangor

  Negeri : Selangor
  Syarikat : Bangkita Studio Seramik
  Bilangan pelatih : 1 Orang
  Tarikh latihan : 1 Oktober 2020 – 31 Mac 2021
  Produk : Seramik

  2182864275204518 5884171854514712592 n
  2182864141871198 1324337411771745096 n
  2182864245204521 5835914157812790897 n
  2182864391871173 7156446250661642222 n

  Program Pembangunan Perantisan Kemahiran (PPPK) Aneka Kraf

  PPPK Kulit Perlis

  Negeri : Perlis
  Syarikat : Sentuhan Budi Trading
  Bilangan pelatih : 1 Orang
  Tarikh latihan : 1 Oktober 2020 – 31 Mac 2021
  Produk : Capal

  2877253709041202 8380098004430412611 o
  2877255099041063 7958986785355665496 o
  2877257672374139 3627101594913676813 o
  2877253795707860 6555623153792345091 o

 • Penerangan Program

  Program Pembangunan Kemahiran Komuniti merupakan program latihan kemahiran kraf yang dilaksanakan bagi membangun dan memperkasa komuniti kraf untuk melibatkan diri secara langsung dalam perusahaan kraf bagi menjana pendapatan utama/sampingan.

  Objektif

  Membangun dan memperkasa komuniti kraf bagi melibatkan diri secara langsung dalam perusahaan kraf untuk menjana pendapatan utama/sampingan.

  Kumpulan Sasar

  • Belia/Beliawanis
  • Asnaf
  • Golongan B40 (bandar/desa)
  • Orang Asli
  • Etnik Sabah
  • Etnik Sarawak
  • Penganggur
  • Kumpulan Rentan (Ibu Tunggal, OKU dan Warga Emas)

  Jenis Latihan

  Pelaksanaan Program Pembangunan Kemahiran Komuniti merangkumi aktiviti seperti berikut:
  • Pembangunan dan pengeluaran produk
  • Keusahawanan
  • Pemasaran
  • Simulasi Perniagaan

  Kerjasama

  Bagi memastikan pelaksanaan program ini mencapai objektif pelaksanaan dan kumpulan sasar yang ditetapkan, Kraftangan Malaysia menyasarkan penglibatan dan kerjasama pelbagai pihak dalam menjayakan program. Berikut merupakan pihak yang terlibat dalam Program Pembangunan Kemahiran Komuniti :

  • Usahawan kraf
  • Agensi Kerajaan/Swasta
  • IPTA/IPTS
  • Yayasan/NGO/Persatuan

  Kaedah Pelaksanaan

  Program Pembangunan Kemahiran Komuniti dilaksanakan melalui kaedah Train and Place di mana peserta akan diberi latihan kemahiran oleh Kraftangan Malaysia berdasarkan bidang kraf yang telah ditetapkan. Program ini akan dilaksanakan melalui 4 inisiatif iaitu pembangunan produk, pembangunan komuniti kraf, pasaran dan promosi serta komunikasi pasaran bersepadu. Melalui pelaksanaan 4 inisiatif ini, peserta akan dilatih dari aspek kemahiran dan keusahawanan bagi memastikan peserta mempunyai kemahiran yang diperlukan dalam perusahaan kraf. Penyertaan dalam program ini mampu meningkatkan kebolehpasaran golongan sasar untuk mendapatkan pekerjaan atau menjadikan perusahaan kraf sebagai kerjaya sepenuh masa/sampingan.

  Perlis

  PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KOMUNITI KRAF BATIK DAN JAHITAN KAMPUNG BINJAL KANGAR, PERLIS

  Kemahiran Asas Batik Ikat Celup dan Jahitan Batik

  Tarikh Program : 28 September - 2 Oktober 2020
  Tempat : Kampung Binjal, Kangar, Perlis
  Bil Peserta : 20 Orang
  Produk Yang Dihasilkan : Batik Ikat Celup dan Pelitup Muka (Face Mask)

  2839812882785285 6359531186148991060 n
  2839811796118727 1866099564271284498 n
  2839812506118656 6415812185906277952 n
  2839812652785308 5291287227664806771 n
  2839811652785408 3896180647279746840 n
  aa
  bb
  cc

  Kedah

  Langkawi

  PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KOMUNITI KRAF BATIK IKAT CELUP KAMPUNG AYER HANGAT LANGKAWI, KEDAH

  Kemahiran Asas Batik Ikat Celup

  Tarikh Program : 27 September - 29 September 2020
  Tempat : Kompleks Kraf Langkawi, Kedah
  Bil Peserta : 18 Orang
  Produk Yang Dihasilkan : Batik Ikat Celup

  Pulau Pinang

  PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KOMUNITI KRAF BATIK BALIK PULAU, PULAU PINANG

  Kemahiran Batik Ikat Celup Teknik Nui Shibori

  Tarikh Program : 21 September - 24 September 2020
  Tempat : Pusat Inkubator Kraf Balik Pulau
  Bil Peserta : 20 Orang
  Produk Yang Dihasilkan : Tudung dan Sapu Tangan


  2693596290878422 3370554155415839311 n
  2689749134596471 1857715778790371370 n
  2689749084596476 5161231561298329375 n


  PPKK Kraf Jahitan Batik Kepala Batas Pulau Pinang
  2701736423397742 4392090698814114780 n
  2701736100064441 8612739329268949237 n
  2701736846731033 7323178667077868496 n
  2701736456731072 5770889171384658485 n
  dd
  ee
  ff
  gg


  Kursus Kosting
  f15c-ec54-4b4a-b026-45a62a20cd
  a8575692-5b76-496f-aeb5-16eeb1cf9f
  e289bdea-8302-4bc9-9079-
  xx
  yy
  zz


  Perak

  PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KOMUNITI KRAF BATIK DAN JAHITAN PPDK LEMPOR MANONG, PERAK
  Kemahiran Asas Batik Ikat Celup dan Jahitan Batik


  Tarikh Program : 28 September – 30 September 2020
  Tempat : PPDK Lempor Manong, Perak
  Bil Peserta : 21 Orang
  Produk Yang Dihasilkan : Beg dan Pelitup Muka (Face Mask)

  2839812882785285 6359531186148991060 n
  2839811796118727 1866099564271284498 n
  2839812506118656 6415812185906277952 n
  2839812652785308 5291287227664806771 n
  2839811652785408 3896180647279746840 n
  aa
  bb
  cc


  PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KOMUNITI KRAF BATIK PPDK LENGGONG, PERAK
  Kemahiran Asas Batik Ikat Celup


  Tarikh Program : 28 September – 30 September 2020
  Tempat : PPDK Lenggong, Perak
  Bil Peserta : 20 Orang
  Produk Yang Dihasilkan : T-shirt Ikat celup

  120164095 1464430860613941 4392985226408282644 o
  120195063 1464431070613920 193574241100636778 o
  120278094 1464430677280626 6996038816186307302 o
  120301027 1464408257282868 2375528028939151546 n
  120349267 1464430150614012 8267581065554635883 o

  Selangor & Wilayah Persekutuan

  Negeri Sembilan

  PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KOMUNITI KRAF ANYAMAN BULUH
  Kemahiran Asas Anyaman Kelarai Buluh


  Tarikh Program : 28 September – 30 September 2020
  Tempat : Desa Kraf Lonek Bahau,N.Sembilan
  Bil Peserta : 15 Orang
  Produk Yang Dihasilkan : Kelarai Buluh  PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KOMUNITI KRAF ANYAMAN ROTAN KAMPUNG TELOK PELANDUK
  PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN


  Tarikh Program : 17 September – 18 September 2020
  Tempat : Homestay Telok Pelanduk, Port Dickson, N.Sembilan
  Bil Peserta : 15 Orang
  Produk Yang Dihasilkan : Beg Rotan

  3164253393700656 4177342813821895283 n
  3164253230367339 5582417626861228949 n
  3164253793700616 4351386828818385073 n
  3164253587033970 6673608976598619089 n
  3164253707033958 6770988051182825475 n


  Melaka

  PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KOMUNITI KRAF ANYAMAN ROTAN KAMPUNG TANJUNG RIMAU ALOR GAJAH, MELAKA
  Kemahiran Asas Anyaman Rotan


  Tarikh Program : 19 September – 20 September 2020
  Tempat : Kampung Tanjung Rimau Alor Gajah, Melaka
  Bil Peserta : 29 Orang
  Produk Yang Dihasilkan : Bakul Rotan

  a
  b
  c
  d
  e


  PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KOMUNITI KRAF JAHITAN BATIK KAMPUNG LUBOK CHINA ALOR GAJAH, MELAKA
  Kemahiran Asas Jahitan Batik


  Tarikh Program : 26 September – 27 September 2020
  Tempat : Kampung Ayer Molek Kuala Sungai Baru Alor Gajah, Melaka
  Bil Peserta : 25 Orang
  Produk Yang Dihasilkan : Pelitup muka (Face Mask)
  PPKK Kraf Jahitan Batik Melaka Tengah (Fasa 1)
  3194929893966708 8963939190596657824 n
  3194927817300249 7958932496343601816 n
  3194928433966854 6059472176678074756 n
  3195876253872072 1727182120888671187 n
  3195056900620674 2649459967192876908 n
  3194930010633363 5748496862499999920 n
  3195877703871927 3763498315831820463 n
  3194928573966840 819017086727075794 n
  3194929627300068 603199660770264264 n
  3194928100633554 6033765897518284332 n
  3194929190633445 5862032384683452220 n


  PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KOMUNITI KRAF ANYAMAN ROTAN KAMPUNG AYER MOLEK KUALA SUNGAI BARU, ALOR GAJAH MELAKA.
  Kemahiran Asas Anyaman Rotan


  Tarikh Program : 26 September – 27 September 2020
  Tempat : Kampung Ayer Molek Kuala Sungai Baru Alor Gajah, Melaka
  Bil Peserta : 25 Orang
  Produk Yang Dihasilkan : Alas Pinggan dan Bakul Rotan
  Kursus Pengiraan Kos bagi Program Pembangunan Kemahiran Komuniti Kraf Melaka Tengah ( Jahitan soft toys ) Kampung Ramuan China Kecil, Masjid Tanah
  E
  E3GT
  ETY
  EY
  R
  R
  XDC


  Johor

  PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KOMUNITI KRAF ANYAMAN MENGKUANG KOTA TINGGI, JOHOR
  Kemahiran Asas Pewarnaan dan Anyaman Mengkuang


  Tarikh Program : 28 September – 2 Oktober 2020
  Tempat : Felda Bukit Easter, Kota Tinggi Johor
  Bil Peserta : 20 Orang
  Produk Yang Dihasilkan : Alas Cawan, Kotak Mengkuang dan Bekas Dodol

  2789133574652615 1692019667760857353 n
  2789133344652638 621201213547065003 n
  2789133534652619 6682392423991429145 n
  2789133511319288 734345632575886514 n


  PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KOMUNITI KRAF ANYAMAN ROTAN LABIS, JOHOR
  Kemahiran Asas Anyaman Rotan


  Tarikh Program : 21 September – 23 September 2020
  Tempat : Komuniti Homestay Felda Tenang Labis, Johor
  Bil Peserta : 20 Orang
  Produk Yang Dihasilkan : Alas Pinggan, Cawan dan Bakul Telur

  2785686778330628 7048326581559080840 n
  2785686938330612 3190260749889317032 n
  2785686651663974 6923354710073120645 n
  2785687024997270 8463361172387537200 n
  2785686994997273 2760935004091607352 n
  2785687084997264 8142088353625990638 n
  2785686834997289 7098580321152260013 n
  2785686874997285 8686054638586637678 n
  2785686624997310 4202865705748896324 n

  Pahang

  PPKK Kraf Jahitan Batik Kampung Pandan, Kuantan Pahang
  1323339931342413 1723638935028068308 n
  1323339864675753 3350555096581222196 n
  1323339811342425 1844606152146228907 n
  1323438871332519 4587556494432989743 o
  1323439094665830 6582276328778843400 o


  Kelantan

  PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KOMUNITI KRAF BATIK KOTA BHARU, KELANTAN
  Kemahiran Asas Batik Terap 2 Lapis


  Tarikh Program : 28 September – 1 Oktober 2020
  Tempat : PKKM Cawangan Kelantan
  Bil Peserta : 17 Orang
  Produk Yang Dihasilkan : Kain Pasang

  2726774317596216 6842354801684057540 o
  2728566427417005 5381564433319574538 o
  2728566314083683 4091375932421152241 o
  2728566337417014 3330771282779940144 o
  2728959810711000 2288998054909998990 o
  2728565370750444 1410326056861817666 o
  2728930210713960 3161563369416851888 o
  2728566184083696 1057442249710362622 o

  Terengganu

  Sabah

  Sarawak

  PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KOMUNITI KRAF BATIK BA’KELALAN, SARAWAK
  Kemahiran Asas Batik Eco-Print


  Tarikh Program : 15 September – 18 September 2020
  Tempat : Kampung Buduk Nur Ba’kelalan Lawas, Sarawak
  Bil Peserta : 20 Orang
  Produk Yang Dihasilkan : Selendang dan T-Shirt Batik Eco- Print

  3247631192011764 8902007037307476815 o
  3247631275345089 4515251484038544042 o
  3247627012012182 8506527767320953034 o
  3247793221995561 7074606549449719187 n


  PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KOMUNITI KRAF BATIK LINUT MUKAH, SARAWAK
  Kemahiran Teknik Penggunaan Linut (Sagu, Lemantak) Sebagai Bahan Gantian Lilin (Bahan Penghalang) dan Pewarnaan Napthol


  Tarikh Program : 22 September – 25 September 2020
  Tempat : Komuniti Kampung Tellian Tengah Mukah
  Bil Peserta : 18 Orang
  Produk Yang Dihasilkan : Kain Pasang

  3258103987631151 4182097483343963673 o
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
Kod QR
RSS
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.