Skip to main content

Adiguru Kraf Pembuatan Bot

Allahyarham Hasni bin Ali

Nama
Allahyarham Hasni bin Ali
Bidang Kraf
Pembuatan Bot
Adiguru
Adiguru Kraf Pembuatan Bot
Negeri
Terengganu
Lantikan Pertama
2013
Penghasilan Karya / Rekacipta
Encik Hasni bin Ali merupakan antara pelopor pembuatan bot tradisional dan perahu di Negeri Terengganu yang berpusat di Pulau Duyong. Kemahiran yag diwarisi daripada arwah ayahnya tidak pernah disia-siakan. Antara bot-bot dan perahu yang dihasilkan adalah seperti Perahu Sekoci, Perahu Payang, Perahu Kolek dan Bot Layar.

Tahap Penghasilan Karya / Rekacipta Eksklusif
Penghasilan bot dan perahu yang dijalankan oleh beliau sering mendapat perhatian daripada pembeli sama ada dari dalam mahupun luar Negara. Antara tempahan yang pernah diterima daripada luar Negara adalah seperti daripada Singapura, Arab Saudi dan Jerman.

Pasaran Khusus (Niche Market)
Encik Hasni tidak mempunyai pasaran khusus dalam perusahaan bot ini. Namun begitu beliau merupakan salah seorang pembuatan bot yang terkenal di Malaysia dan sering menerima tempahan dalam penghasilan bot dari dalam mahupun luar negara.

Karya / rekacipta yang menjadi ikutan (trend-setter)
Rekaan dan teknik pembuatan bot tradisonal yang dihasilkan oleh Encik Hasni sering menjadi ikutan dikalangan pembuat bot yang baru menceburkan diri.

Pengiktirafan ke atas kepakaran
Di atas komitmen yang berterusan dalam mempertahankan penghasilan dan pembuatan bot tradisional, Encik Hasni bin Ali telah mendapat pengiktirafan daripada pihak Kraftangan pada tahun 2010 yang menobatkan beliau sebagai antara Tukang Ulung Kraf
Selain itu, pihak Kerajaan negeri Terengganu turut memberi pengiktirafan kepada beliau sebagai Anugerah Usahawan Bot dan Perahu Negeri Terengganu pada tahun 2006.

Pencapaian Kerjaya
Hasil kegigihan dan penat lelah beliau sejak tahun 1988, beliau kini boleh berbangga kerana berjaya mewujudkan Syarikat Duyong Boat dan turut mempunyai bengkel pengeluaran di Pulau Duyong dengan bilangan pekerja tetap dan sambilan diantara 5 hingga 10 orang.

Dokumentasi
Selain itu, pihak Kerajaan Negeri Terengganu bercadang untuk menjadikan Pulau Duyong sebagai hab pengeluaran bot-bot dan perahu tradisional. Justeru itu, Encik Hasni sendiri sering menerima kunjungan daripada pihak media elektronik dan cetak bagi membuat liputan dan hebahan berkaitan industri bot dan perahu tradisional. Antara media cerak yang pernah membuat liputan ke bengkel beliau adalah seperti pihak RTM, TV Alhijrah dan media cetak seperti Utusan Malaysia dan Berita Harian.
Pihak Kraftangan Malaysia turut pernah mendokumentasikan dalam bentuk video dan gambar semasa Latihan Asas Pembuatan Bot yang diadakan di bengkel beliau bermula tahun 2007-2009 melibatkan 15 orang peserta.

Menurunkan Kemahiran
Beliau telah meunurunkan segala ilmu dan kemahiran yang ada kepada anak lelakinya iaitu Encik Azlan yang kini turut bergiat aktif dalam meneruskan perusahaan bot dan perahu miliknya.
Selain itu, beliau turut mencurahkan ilmunya kepada para peserta Latihan Asas Pembuatan Bot seramai 15 orang yang diadakan dibengkel beliau pada tahun 2007 hingga 2009 anjuran Kraftangan Malaysia.

Menjadi Pakar Rujuk
Kemahiran dan pengalaman yang beliau memiliki turut menjadi rujukan pelbagai pihak. Sebagai contoh, pihak KETENGAH pernah melantik beliau sebagai ahli panel bagi mepenyediaan Modul Pembuatan Bot Layar pada tahun 2009.
Selain itu, pelajar-palajar daripada Institusi Pengajian Tinggi dan Swasta juga sering menemuramah beliau bagi mendapatkan maklumat berkaitan bot-bot tradisional Melayu terutamanya di Pulau Duyong.
Komitmen yang tinggi dalam memartabatkan Seni Kraf Warisan Negara

Menambah ilmu dan mempertingkatkan kemahiran
Walaupun faktor usia yang semakin lanjut, semangat dan kecintaa beliau terhadap kraf pembuatan bot tidak pernah luntur. Sekiranya ditawarkan kursus, latihan dan seminar yang berkaitan beliau akan masih berminat untuk turut serta sama ada sebagai peserta mahupun ahli panel. Antara kursus-kursus yang pernah dihadirinya adalah melibatkan anjuran Kraftangan Malaysia dan agensi kerajaan seperti MTIB.

Nilai falsafah dan identiti dalam memartabatkan kraf warisan
Setiap hasil karya yang dihasilkan adalah sentiasa berpaksikan nilai-nilai tradisional melayu dan disulami dengan aspek-aspek moden dan kontemporari.
bahasa sharing button English
faq sharing button Soalan Lazim
hubungi sharing button Hubungi Kami
aduan sharing button Maklum Balas
sitemap sharing button Peta Laman