Skip to main content

MYCraftshoppe

Merupakan usaha pengukuhan saluran pemasaran produk kraf dan perkhidmatan secara dalam talian (online) berkonsepkan global reach local identity. Pengguna ditawarkan dengan kepelbagaian produk yang terdapat dalam rantaian industri kraf yang merangkumi produk, bahan mentah, rekaan produk, perkhidmatan selepas pembelian dan maklumat berkaitan industri kraf. Buat permulaan, platform ini menghimpunkan kira-kira 400 usahawan kraf yang terdiri daripada pembuat, pembekal hinggalah pengedar.
bahasa sharing button Bahasa Melayu
faq sharing button FAQ
hubungi sharing button Contact Us
aduan sharing button Feedback
sitemap sharing button Site Map