• Utama
  • Profail
  • Maklumat Korporat

Maklumat Korporat

Kraftangan Malaysia merupakan agensi di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia. Ditubuhkan di bawah Akta 222, Akta Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, tahun 1979 dan Akta A562 Akta Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (Pindaan) 1983. Lembaga Pengarah Kraftangan Malaysia diketuai oleh Pengerusi, dan ahlinya yang terdiri daripada Timbalan Pengerusi, Ketua Pengarah Kraftangan Malaysia dan wakil daripada agensi Kerajaan dan pihak swasta. Pentadbiran Kraftangan Malaysia diketuai oleh Ketua Pengarah dan dibantu oleh dua orang Timbalan Ketua Pengarah iaitu Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) dan Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) bagi mencapai visi dan misi Kraftangan Malaysia selaras dengan objektifnya.

Visi
Menjadi pemimpin dalam pembangunan industri kraf negara yang kukuh dan berdaya saing.

Misi
Mengkomersialkan produk seni kraf melalui pembangunan pasaran, produk dan usahawan.

Objektif
  • Meningkatkan kesedaran dan minat terhadap penggunaan produk kraf tempatan;
  • Membangunkan produk berkualiti yang berorientasikan pasaran;
  • Memperluaskan saiz pasaran produk kraf;
  • Menggalakkan pertumbuhan dan memajukan industri kraf; dan
  • Menyediakan tenaga terlatih mengikut keperluan industri kraf.
Facebook
Twitter
Instagram
Kod QR
RSS
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.