• Utama
  • Perkhidmatan
  • Dasar Kraf Tangan Negara

Dasar Kraf Tangan Negara

Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia merupakan agensi di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia sedang dalam usaha mendapatkan input dan isu yang berkaitan dengan industri kraf di Malaysia. 
Maklumat ini akan digunakan sebagai asas penyediaan Dasar Kraf Tangan Negara. Dasar ini dirangka untuk pembangunan dan kelestarian industri kraf tempatan. Sehubungan dengan itu, pandangan dan cadangan daripada pihak tuan / puan adalah amat diperlukan bagi penyediaan dasar yang menepati keperluan industri. 

Malaysian Handicraft Development Corporation is an agency under the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia is in effort to get the input and issues related to the craft industry in Malaysia. This information will be used as a basis for the preparation of the National Handicraft Policy. This policy is for the development and sustainability of the local craft industry. Hence, your views and suggestions are indispensable for the provision of policies that meet industry requirements.

maklumbalas/ survey
Facebook
Twitter
Instagram
Kod QR
RSS
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.